VABILO K NAKUPU IN BRANJU ZBORNIKA LOŠKI RAZGLEDI 67/2020

Naslovnica_Loski razgledi_67

Na občinski praznik Škofje Loke 30. junija 2021 je v Sokolskem domu na Mestnem trgu potekal letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka. Prisotni so soglasno potrdili poročila o poslovanju društva v preteklem letu 2020 in program dela za tekoče leto 2021 (povezava). Prav tako so bile na zboru članov podeljene glavne nagrade že tretjega javnega natečaja Tole moram povedat’, ki se je zaključil spomladi 2021.

Pred uradnim delom rednega letnega srečanja članic in članov muzejskega društva je potekala s fotografijami pospremljena predstavitev nove številke Loških razgledov 67/2020. Vsebinsko bogato številko domoznanskega zbornika (povezava) je predstavila urednica ga. Marija Lebar. Člani in prijatelji muzejskega društva ste vabljeni, da preberete katerega od številnih resnično zanimivih prispevkov, gotovo vas prepričajo, da se odločite tudi za nakup zbornika!

Dosedanji in morebitni novi člani muzejskega društva, ki letne članarine niste poravnali na samem zboru članov, ste vabljeni, da to storite do konca meseca avgusta v Turistično-informacijskem centru Škofja Loka na Mestnem trgu 42 (ob vstopu na Mestni trg, nekdanja Thalerjeva trgovina). Letna članarina v višini 20 evr vključuje Loške razglede po ceni 15 evr (v redni prodaji so LR 25 evr) in članarino v vrednosti 5 evr.

Od 1. septembra dalje se bodo Loški razgledi za člane muzejskega društva raznašali po domovih (cena bo znašala 25 evr, s prispevkom za pokritje stroškov raznašanja), od 16. septembra pa bodo preostali člani muzejskega društva, ki do takrat še ne bodo dobili Loških razgledov, na domač naslov prejeli podatke za plačilo nakazila v višini 30 evr, s prispevkom za pokritje stroškov pošiljanja (po prejemu vašega plačila vam bo zbornik poslan po pošti).

Tisti bralci Loških razgledov, ki se ne nameravate včlaniti v društvo, lahko novo številko zbornika Loški razgledi 67/2020 po redni ceni 25 evr naročite v društveni spletni trgovini (povezava) ali jo kupite na prodajnih mestih:

  • Info točka Turizma Škofja Loka na Kidričevi cesti 1a (stari Petrol),
  • TIC Škofja Loka v Thalerjevi hiši ob vstopu na Mestni trg,
  • Rokodelski center DUO Škofja Loka na Mestnem trgu,
  • čitalnica Loškega muzeja Škofja Loka na Loškem gradu,
  • Muzej Železniki (Na Plavžu 58, Železniki).

Vabljeni k nakupu in branju domoznanskega zbornika Loški razgledi!