VABILO ČLANOM DRUŠTVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE ODBOROV - DO 24. 2. 2020

Logotip MD

Spoštovane članice in člani Muzejskega društva Škofja Loka!

Obveščamo vas, da se konec marca 2020 izteka triletni mandat predsedniku in članom vseh organov Muzejskega društva Škofja Loka, in sicer članom izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

V skladu s 34. in 40. členom Pravil Muzejskega društva Škofja Loka lahko kandidate za predsednika, člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča predlaga izvršni odbor ali skupaj najmanj 10 članov društva.

Vabimo vas, da nam najkasneje do ponedeljka, 24. februarja 2020 v pisni obliki posredujete morebitne vaše predloge kandidatov za predsednika, člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča. V skladu s pravili društva morajo biti predlogu priloženi podpisi članov Muzejskega društva Škofja Loka in pisna soglasja kandidatov, da sprejemajo predlagano kandidaturo.

Vaše predloge lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@mdloka.si ali po navadni pošti na naslov: Muzejsko društvo Škofja Loka, Grajska pot 13,  4220 Škofja Loka.

Hvala in prisrčno pozdravljeni!

mag. Aleksander Igličar,
predsednik društva