V GORENJSKEM GLASU OBJAVLJEN PRISPEVEK O DR. TINETU DEBELJAKU

27b

V časopisu Gorenjski glas v petek, 1. februarja 2019 je novinarka Danica Zavrl Žlebir objavila daljši prispevek o življenju in delu dr. Tineta Debeljaka z naslovom

DOMA DOLGO POZABLJEN IN ZAMOLČAN

Vsebino prispevka lahko preberete v priloženem dokumentu: 2019_02_01 GG Debeljak

Dr. Tine Debeljak je bil rojen leta 1903 pri Jamnikovih pod Nunsko cerkvijo v Škofji Loki. Po opravljeni gimnaziji v Škofovih zavodih v Šentvidu je nadaljeval študij slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1936 tudi doktoriral.

Dr. Tine Debeljak je bil skupaj s sosedoma dr. Pavletom Blaznikom in profesorjem Francetom Planino glavni pobudnik in organizator obrtno-podjetniške razstave v Škofji Loki leta 1936, ustanovitve Muzejskega društva Škofja Loka leta 1937 in ustanovitve Loškega muzeja leta 1939.

Po drugi svetovni vojni se je pred komunizmom umaknil v Avstrijo in preko Italije v začetku leta 1948 prišel v Argentino. Marca 1949 je v Buenos Airesu izdal obsežno pesnitev Velika črna maša za pobite  Slovence, ki je prvo knjižno delo, ki so ga izdali slovenski izseljenci.

Do svoje smrti 20. januarja 1989 je bil dr. Tine Debeljak izjemno ustvarjalen kot literat, kritik, predavatelj in organizator kulturnega življenja med Slovenci v Argentini.

Po prihodu v Argentino se ni nikoli več vrnil v domačo ljubljeno Škofjo Loko.

Več o življenju in delu dr. Tineta Debeljaka lahko preberete v priloženem dokumentu: dr. Tine Debeljak

Muzejsko društvo Škofja Loka je ob letošnjem praznovanju 80-letnice ustanovitve Loškega muzeja podalo pobudo, da se ustanovitev muzeja v njegovih zbirkah ustrezno prikaže in pravilno izpostavi vloga Blaznika, Debeljaka in Planine. Pobudo lahko preberete tukaj: 2019_01_14 LM ; 2019_01_14 LMa