Muzejsko društvo Škofja Loka
vljudno vabi na

BLAZNIKOV VEČER
predstavitev knjige

UDBOVSKI UČBENIK
osnovni tečaj: strogo zaupno,

ki bo v sredo, 4. oktobra 2023, ob 19. uri,
v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu 1 v Škofji Loki.

Knjigo bo predstavil njen urednik ter avtor diplomatičnega prepisa in predgovora dr. Željko Oset.

Knjiga »Udbovski učbenik: osnovni tečaj: strogo zaupno« je slovenska različica učbenika, ki se je v Arhivu Republike Slovenije ohranil po naključju. Zgodovinar dr. Željko Oset je tipkopis za knjižno objavo diplomatično prepisal in učbeniku poleg vsebinskih opomb dodal še odlično kulturno-zgodovinsko študijo.

Slovenska UDBA (jugoslovanska tajna policija) je konec leta 1947 ali v začetku leta 1948 iz srbščine v slovenščino prevedla učbenik za usposabljanje svojih agentov in operativcev. Za to potezo se je odločila, ker so bili njeni agenti premalo vešči srbščine. Slovenska različica učbenika, ki ga kot tipkopis na mikrofilmu hrani Arhiv Republike Slovenije, se je ohranil po naključju in omogoča odličen vpogled v nastanek udbovskega žargona. Diplomatičen prepis, ki je skupek en-ka-ve-de-jevskega (NKVD je bila sovjetska varnostno-obveščevalna služba ) znanja in tehnik ter domačega usposabljanja in prakse, dopolnjujejo odlična kulturno-zgodovinska študija, vsebinske opombe in slovarček težje razumljivih besed.

Dr. Željko Oset (roj. 1984) se raziskovalno ukvarja z zgodovino slovenskih znanstvenih institucij, proučuje kariere slovenskih znanstvenikov, mobilnost izobražencev, okoljsko zgodovino, osamosvojitev Republike Slovenije ter odnos državne oblasti do verskih skupnosti v 20. stoletju. Trenutno deluje na Inštitutu ASEF in ERC projektu SOVEREIGNTY, ki ga izvaja Inštitut za zgodovino Madžarske akademije znanosti.

Helena Janežič,
predsednica Muzejskega društva Škofja Loka