V ponedeljek, 11. 4. 2011 se je na svoji prvi t.i. konstitutivni seji sestal novoizvoljeni izvršni odbor Muzejskega društva.

Na predlog predsednika, da bi člani zadržali svoje dosedanje funckcije, je bil soglasno sprejet sklep, da je:

Helena Janežič imenovana za podpredsednico društva
Mojca Ferle imenovana za tajnico društva
Matjaž Čepin imenovan za blagajnika društva
Alojzij Pavel Florjančič imenovan za skrbnika za Doneske in Vodnike
Jože Štukl imenovan za skrbnika za Blaznikove večere.

Člani nadzornega odbora so za predsednika imenovali Srečka Beričiča.

V nadaljevanju seje so člani sprejeli sklep o izdaji vodnika Freskant Jernej iz Loke, ki bo izšel konec septembra 2011. Glavni avtor bo umetnostni zgodovinar Dušan Koman, urednica pa Mojca Ferle.