Z A P I S N I K

8. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka.

Seja je potekala v ponedeljek, 11. decembra 2006 ob 18. uri, v gostilni Starman v Stari Loki.

 

 

Prisotni: Peter Hawlina, Dušan Koman, Peter Pokorn, mag. Srečko Beričič, Pavel Florjančič, dr. Tone Košir, mag. Miha Ješe,   Ivanka Aleš – Porenta, Helena Janežič, Judita Šega, Mojca Ferle in

vabljeni gostje: dr. Metod Benedik, Jurij Svoljšak in Marta Gartner.

 

Svojo odsotnost sta opravičila: dr. Franc Križnar in dr. Tone Potočnik.

 

Sprejeta in obravnavana  je bila edina točka

 

dnevnega reda:

 

1. Mednarodna pasijonska izmenjava -  predlog osrednje prireditve v letu 2007

 

K tč. 1:

V uvodu je predsednik P. Hawlina povedal, da je z zagrebškimi kolegi navezal stike in opravil začetne pogovore, roke/termine je z naše strani predlagal dr. F. Križnar, kaj bi Zagrebčani lahko ponudili nam in kdaj,  še ni jasno.

O pasijonu obveščamo na naši spletni strani.

V publikaciji Adria Airways In-Flight Magazine ima P. Hawlina možnost objaviti članek o Škofjeloškem pasijonu, drugih stikov z mediji še ni imel.

Ob fotografski razstavi P. Pokorna v Freisingu je možna tudi skupna ponudba s Hrvati, seveda z ustrezno finančno podporo. Predsednikova želja je, da se nas čim več vključi v projekt, in da na sejah poročamo o izvedbi. Zanima ga tudi, ali je ob razstavi v Freisingu finančno izvedljiv Koral v izvedbi študentov Akademije za glasbo in T. Potočnika.

 

P. Florjančič je od Lundra pridobil CD z vsebinami Loškega pasijona, ki se lahko uporabi za predstavitev na društveni spletni strani.

 

P. Pokorn je ponovno podal kratek pregled fotografskih razstav na temo pasijona in predstavil svoj projekt v Freisingu. Določen je že datum: 2. marec 2007. Razstavo bi lahko obogatili s sceno iz pasijona, ki je razumljiva tudi brez prevoda. Sicer ima v načrtu tudi izdajo kataloga s tekstom o Loškem pasijonu. P. Hawlina ga dopolni, da bi bil primeren nek libretto, s programom, opisom pasijona, z opisom Loke - v obliki programske knjižice v dveh jezikih.

Ob tem je še povedal, da je navezal stike s tajnikom Europassion-a in posredoval za vključitev Škofjeloškega pasijona na njihovo spletno stran.

Dr. M. Benedik je v razpravi poudaril, da je ključnega pomena ustanovitev zavoda, ki bi Loški pasijon institucionaliziral. Ne glede na politične razmere, bi bil le na ta način pasijon stalnica za Loko.

J. Svoljšak, je pozdravil prizadevanja MD, ki  nadaljuje duh pasijona in išče ustrezne rešitve. Tudi društvo lahko da pobudo in predloge za ustanovitev zavoda. Kljub temu, da uprizoritve ne bo,  skrbi za obpasijonske prireditve, samostan pa nadaljuje s prizadevanji za ureditev muzeja o škofjeloškem pasijonu.

P.Florjančič je še poudaril, da gre tudi za 70-letnico delovanja MD,  in da ob tem nekaj naredimo za Loški pasijon, zdi se mu pomembna tudi vključitev v Europassion.

 

J. Svoljšaka je zanimalo, kaj samostan pri organizaciji muzeja pričakuje od MD, razmišljal je tudi, da bi se v Aleji znamenitih Ločanov na steno telovadnice naredil mozaik, posvečen Škofjeloškemu pasijonu.

 

T. Košir je razmišljal o ideji, da se v aleji upodobi patra Marušiča.

 

V zvezi z muzejem Loškega pasijona je dr. M. Benedik pojasnil, da so vrnjeni prostori namenjeni za knjižnico in muzej, del pa bi jih dali v najem, saj potrebujejo sredstva za financiranje tako knjižnice in bodočega muzeja. O vsebinah predstavitve je več idej, na eni strani je samostanska knjižnica, Potujoča razstava Škofjeloški pasijon, Mohoričevi reliefi ipd., osnovno vprašanje pa je ureditev hiše in njeno samostojno vzdrževanje v celoti, zato je za najem v pritličju namenjenih približno 144 m2.

 

Ob koncu je predsednik povzel,

 

da smo glede osrednje prireditve ob 70. letnici MD – mednarodni pasijonski izmenjavi soglasni, da gradimo naprej na izhodiščih o katerih smo razpravljali.

 

 

Ob razpravi se je pojavilo vprašanje arhiva Loških razgledov in usoda uredniškega odbora.

 

V bolj sproščenem vzdušju nam je prebral še pismo L. Malovrha v katerem je kratko povzel akcijo o zaščiti ginka pred veleblagovnico Nama.

 

Ob interpretaciji Rozmanove prepesnitve Prešernovega Povodnega moža smo v sproščenem vzdušju zaključili našo zadnjo letošnjo sejo.

 

                                                                                                    Zapisala:  Mojca Ferle