V ponedeljek, 20. 4. 2009, je bila 9. seja izvršnega odbora. Prisotni člani so najprej pregledali in sprejeli zapisnik 8. seje in se seznanili z izvedenimi aktivnostimi od zadnje seje. Predstavniki društva so bili v času izvajanja Škofjeloškega pasijona aktivni pri srečanjih s predstavniki Europassiona.

V nadaljevanju je urednica Judita Šega poročala o izidu 55. številke Loških razgledov, ki bodo izšli v ponedeljek, 22. 6. 2009. Vincecij Demšar je poročal o pripravah na prihodnje Blaznikove večere, ki bodo:

23. 4. 2009: dr. Marko Zajc: ČAS SLOVENSKO HRVAŠKE BREZMEJNOSTI
21. 5. 2009: dr. Metod Benedik: KAPUCINSKI SAMOSTAN ŠKOFJA LOKA SKOZI ČAS
22. 6. 2009: Predstavitev 55. številke Loških razgledov
23. 9. 2009: Predstavitev knjige Olimpijski venec

V nadaljevanju so člani razpravaljali o pripravah na jesenski izlet članov društva in se seznanili s trenutno finančno situacijo, ki je ugodna. Na koncu so bila sprejeta stališča do predlogov za občinske nagrade.