Poet sem,
slikar brez čopiča,
kipar brez dleta;
ves svet mi je oltar,
nebo paleta;
in čarodej besed!

Beseda čar je,
v njej misel je ujeta,
urok, prerokba sveta…

 

 

Pesnik Andrej Rant in kulturni center Sokolski dom vas vljudno vabita na predstavitev

nove pesniške zbirke ZLATI KLAS,

ki bo v torek, 9. oktobra 2012, ob 19. uri v mali dvorani Sokolskega doma Škofja Loka.

Pesniška zbirka Zlati klas, ki jo je pesnik Andrej Rant izdal v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije predstavlja bogat izbor avtorjevih najboljših pesmi  iz njegovega skoraj pol stoletnega pesniškega opusa. Pesnika in njegovo delo bo predstavil mag. Aleksander Igličar, predsednik Muzejskega društva Škofja loka. S svojo interpretacijo pa nam bo pesnik Andrej Rant svoje pesmi predstavil v najbolj živi obliki.

Pesnik Andrej Rant, dolgoletni član Muzejskega društva Škofja Loka in predsednik častnega razsodišča, upokojeni zobozdravnik, je do sedaj izdal tri pesniške zbirke, in sicer: Telohi (1984), Zornice (1998) in Izpovedi (2006), leta 2008 pa je izdal tudi knjigo Karni in Veneti v Britaniji in v Alpah.

V najnovejši pesniški zbirki Zlati klas je zbrana “življenjska pesniška žetev, izbrane pesmi skoraj petdesetletnega ustvarjanja”, kot pravi pesnik sam v uvodni besedi. V zbirki je objavljenih 161 pesmi, knjigi pa je dodan tudi video posnetek literarnega večera Čar poezije, ki je bil leta 2011 v Domus medica v Ljubljani.

Pesniška zbirka Zlati klas predstavlja žetev, avtorjev izbor najlepših pesmi, ki so nastale v njegovem skoraj polstoletnem umetniškem ustvarjanju. Njegova poezija, pisana v tekočih verzih z rimo, je melodična in tudi ritmična. Obsega tako lirične pesmi, kot tudi pesmi epskega značaja. Sto enainšestdeset pesmi je razvrščenih po tematskih sklopih od ljubezenskih pesmi, ljudskih motivov, antičnih motivov, do vojne in domovinske  tematike ter do bolj osebnih občutenj in dojemanja minevanja življenja.

Vsebino knjige bogati tudi trideset malih avtorjevih ilustracij.