Na pobudo Alojza Malovrha in Muzejskega društva Škofja Loka je Občina Škofja Loka pričela uradni postopek, da bi bilo drevo prijateljstva Ginko biloba, ki raste pred škofjeloško Namo, uvrščeno na seznam naravne dediščine. O tem priča tabla, ki sta jo v tem tednu postavila Zavod RS za varstvo narave in Občina Škofja Loka, kjer je aktivnosti vodila Barbara Pokorn.

Drevo Ginko biloba je leta 1958 na tedanjem šolskem vrtu posadil učitelj Alojz Malovrh. Loški ginko že dolga leta daje zavetje Logondrovemu kipu Agate in Jurija in skupaj s kapucinskim samostanom nudi značilno veduto Škofje Loke.

Dvokrpi ginko izhaja iz vzhodne Azije in je ena najstarejših živečih rastlinskih vrst na svetu, zato nosi oznako živega fosila. Ginko imenujejmo tudi drevo prijateljstva. Zanimivo je, da je ob atomskem napadu na japonsko mesto Hirošma avgusta 1945, drevo ginko biloba praktično edino "preživelo" bombni napad. Več o dvokrpem ginku lahko preberete iz pojasnilne table, ki je ob loškem ginku.

Na predlog planinca in naravovarstvenika godešana Vinka Hafnerja pa je bil pričet tudi postopek, da bi bila na seznam naravne dediščine uvrščena tudi murva, ki že leta raste na zahodnem obrobju Godešiča, blizu vasi in pokopališča Lipica. Bela murva je za naše kraje precej redko drevo, saj ji ustrezajo toplejša območja. Domačinom iz Godešiča in Lipice je murva oznanjala pomlad. Ko je namreč ozelenela, zagotovo ni bilo več nevarnosti slane in pozebe in delo na vrtovih ter poljih se je lahko začelo.

Bela murva izhaja iz Kitajske in vzhodne Azije, v Evropo pa so jo prinesli skupaj s sviloprejko, katere gosenice se najraje hranijo z njenimi listi. Godeška murva je bila leta 2006 uvrščena tudi v Godeško učno sprehajalno pot, ki jo je ob praznovanju tisočletnice zasnoval Vinko Hafner in vključuje največje godeške naravne in kulturne znamenitosti. Več o murvi lahko preberte iz besedila na tabli, ki sedaj stoji poleg murve.

V Občini Škofja Loka imata od leta 1990 status naravne (dendrološke) dediščine Žejčarjeva kostanja pri sv. Florjanu nad Zmincem in par pravih kostanjev v Breznici.