Na novega leta dan 1. januarja je visok življenjski jubilej 80-letnico praznoval Alfonz Zajec, častni član Muzejskega društva Škofja Loka.

Alfonz Zajec živi v rodnih Žireh, bil je dolgoletni društveni odbornik in vodja društvenega pododbora v Žireh, prvi in dolgoletni predsednik Muzejskega društva Žiri, prizadevni soorganizator muzejske zbirke v Žireh, raziskovalec zgodovinskega, družbenega in gospodarskega življenja na Žirovskem. Za častnega člana našega društva je bil imenovan leta 1993.

Njegova življenjska pot in delo sta predstavljeni v Intervjuju Alfonz Zajec, pred njegovo 80-letnico, ki je objavljen v zadnji številki Žirovskega občasnika (št. 41. 2011). Z jubilantom se je pogovarjal Miha Naglič, urednik Žirovskega občasnika in predsednik Muzejskega društva Žiri. 

Življenje njegove družine je kruto zaznamovala vihra druge svetovne vojne, saj so partizani 29. novembra 1943 na domu ubili očeta Ivana. Spomine na tragične dogodke je Alfonz opisal v prispevku Iz vojnih časov, ki je bil objavljen v 39. številki Žirovskega Občasnika (2009, stran 105 - 117).

Alfonzovo življenjsko pot in delo bomo predstavili na Blaznikovem večeru, ki bo v torek, 17. januarja 2011 ob 19. uri v Kašči. Z njim se bo pogovarjal upokojeni zdravnik Tone Košir. V pogovoru se bosta spomnila tudi Alfonzovega sodelovanja z ustanovitelji našega društva dr. P. Blaznikom, profesorjem F. Planino in dr. T. Debeljakom, s katerim se je večkrat srečal leta 1964 v Argentini, ko je obiskal svoji sestri.

Jubilantu Alfonzu Zajcu čestitamo ob visokem življenjskem jubileju in mu želimo še obilo zdravja!