V torek, 20. 5. 2008 je bil Blaznikov večer, ki ga je pripravil dolgoletni član dr. Andrej Rant z naslovom KARNI IN VENETI V BRITANIJI IN ALPAH.

Dr. Andrej Rant se že več kot dvajset let ukvarja s proučevanjem povezav med ljudstvi Karni in Veneti, ki so v začetku prvega tisočletja živeli na današnjem ozemlju Alp in Britanije. Še posebej zanimiva je bila etimološka razlaga posameznih besed in priimkov, ki jih najdemo v današnjem slovenskem in angleškem jeziku in so v slovenskem jeziku razložljive, v angleškem pa so izgubile prvoten pomen.

Dolgoletni član Muzejskega društva zobozdravnik dr. Andrej Rant bo predstavil temo Karni in Veneti v Britaniji in Alpah. Andrej Rant je zadnjih dvajset let proučeval obdobje Karnov (Keltov) na današnjem ozemlju Slovenije in Britanije. Svoja presenetljiva spoznanja in ugotovitve namerava objaviti v knjigi.

Z multidisciplinarnim pristopom (16 področij) je izvedena primerjava paleoetničnih značilnosti in tradicij Alpskega prostora in Britanskega otočja. Razkriva skupni izvor evropskih verovanj, izročil in ljudskih običajev, jezikovne sorodnosti nekaterih evropskih jezikov, predvsem pa sorodnost in skupni izvor osnovnega besednega zaklada angleščine in slovenščine.

Razkriva dokazano naselitev Venetov in Karnov v Britaniji, tako na podlagi toponimov in plemenskih imen sporočenih iz antike, kot na podlagi današnjih britanskih toponimov, ki sporočajo svoj karnijski in venetski izvor.

Delo daje odgovor na vprašanje izvora številnih slovensko razumljivih toponimov v Evropi, obenem pa dokaže, da so bili staroselski Karni v Alpah slovenski predniki in kontinuiteto njihove naselitve. Izvirni pristop z uporabo funkcionalne etimologije in jezikoslovnih primerjav razkriva izjemno starost in arhaičnost slovenskega jezika in omogoča v nekaterih primerih tudi rekonstrukcijo prvotnega protovenetskega jezika v Evropi. Odkritje inverznih besed odpira čisto novo stran v jezikoslovju in razkriva sam nastanek jezika. Novum je tudi popolna rekonstrukcija nastanka slovenskih in nekaterih latinskih števnikov.

 

(foto: Aleksander Igličar)