Vabimo vas na Blaznikov večer

Pogovor z jubilantom ALFONZOM ZAJCEM, častnim članom Muzejskega društva Škofja Loka,

ki bo v torek, 17. januarja 2012 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Z jubilantom 80-letnikom Alfonzom Zajcem, dolgoletnim nosilcem domoznanske dejavnosti v Žireh, se bo pogovarjal Tone Košir, upokojeni zdravnik in član izvršnega odbora našega društva. V pogovoru se bosta spominjala tudi sodelovanja s "podnunci" dr. P. Blaznikom, dr. T. Debeljakom in profesorjem Planino, soustanovitelji našega društva.

Alfonz Zajec živi v rodnih Žireh, bil je dolgoletni društveni odbornik in vodja društvenega pododbora v Žireh, prvi in dolgoletni predsednik Muzejskega društva Žiri, prizadevni soorganizator muzejske zbirke v Žireh, raziskovalec zgodovinskega, družbenega in gospodarskega življenja na Žirovskem. Za častnega člana našega društva je bil imenovan leta 1993.

Njegova življenjska pot in delo sta predstavljeni v Intervjuju Alfonz Zajec, pred njegovo 80-letnico, ki je objavljen v zadnji številki Žirovskega občasnika (št. 41. 2011). Z jubilantom se je pogovarjal Miha Naglič, urednik Žirovskega občasnika in predsednik Muzejskega društva Žiri.

Življenje njegove družine je kruto zaznamovala vihra druge svetovne vojne, saj so partizani 29. novembra 1943 na domu ubili očeta Ivana. Spomine na tragične dogodke je Alfonz opisal v prispevku Iz vojnih časov, ki je bil objavljen v 39. številki Žirovskega Občasnika (2009, stran 105 - 117).

Prisrčno vabljeni!