V sredo, 20. 5. 2009 je bilo v prenovljenem objektu "stare šole" v Žireh srečanje članov izvršnih odborov Muzejskih društev Škofja Loka, Železniki in Žiri. Datum srečanja je imel globlji pomen, saj je bil na ta dan leta 1970 ustanovljen žirovski pododbor znotraj tedaj skupnega Muzejskega društva Škofja Loka.

Na začetku je Miha Naglič, predsednik Muzejskega društva Žiri, pozdravil vse prisotne, v nadaljevanju pa je Ida Pečelin Filipič, dolgoletna strokovna sodelavka Občine Žiri, predstavila potek obnove zgradbe stare šole, ki je bil zaključen februarja letos. Obnova objekta je potekala sedem let, glavnino sredstev je zagotovila Občina Žiri, sredstva pa so pridobili tudi na evropskem razpisu in od države.

Petra Leben Seljak je predstavila zgodovino zgradbe. Prvotno naj bi bila last freisinških gospodov ali premožnih žirovskih gruntarjev (ne ve se točno). V 18. stoletju se je lastništvo objekta večkrat menjalo, konec 19. stoletja pa ga je odkupila občina Žiri za potrebe šole, ki je tu delovala do leta 1910. Po posameznih arhitekturnih elementih je zgradba podobna Kalanovemu dvorcu na Visokem in staremu farovžu na Mestnem trgu v Škofji Loki. 

V prenovljenih prostorih je v zgornjem delu knjižnica, v srednjem prostoru galerija s slikami žirovskih umetnikov, v pritličju pa priložnostna razstava o utrdbah na žirovskem in del čevljarske zbirke. Muzejske zbirke so sicer še v urejanju.

Odborniki so se strinjali, da bodo podobna srečanja prirejali tudi v prihodnje, saj si na njih izmenjajo informacije o njihovem delu in načrtih. S strani Muzejskega društva Škofja Loka so se srečanja udeležili Mojca Ferle, Aleksander Igličar, Tone Košir in Judita Šega.