Združenje zdravnikov družinske medicine, Katedra za družinsko medicino ljubljanske medicinske fakultete in Zavod za razvoj družinske medicine sta v petek, 16. marca 2012

upokojenemu družinskemu zdravniku

mag. Tonetu Koširju

kot prvemu družinskemu zdravniku podelila častni naziv osebnost leta, ki je zaznamovala področje družinske medicine.

"Tri mandate je bil predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine, spodbudil je sodelovanje z ljubljansko medicinsko fakulteto, je aktiven upokojenec, predvsem pa ga odlikujejo natančnost, delavnost, prijaznost in skromnost"  je o nagrajencu povedal prof. dr. Igor Švab, predstojnik katedre za družinsko medicino.

Priznanje so Tonetu Koširju stanovski kolegi podelili na tradicionalnih že 15. Schrottovih dnevih, letnem srečanju zdravnikov družinske medicine, ki je bilo 16. in 17. marca 2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Zdravnika Toneta Koširja praktično poznajo vsi Ločani, saj je dolga leta delal v loškem zdravstvenem domu. Zelo je dejaven tudi v Muzejskem društvu Škofja Loka, kjer je član izvršnega odbora in član uredniškega odbora Loških razgledov.

Po upokojitvi je prosti čas namenil pisanju knjig o zgodovini loškega zdravstva (50 let Zdravstvenega doma Škofja Loka, Babištvo na Loškem, Rdeči križ - stoletnica prostovljne dobrodelnosti na Loškem) ter o svojih prednikih in rodnih krajih (Suhi dol in Suhodovci, Korenine našega drevesa, Življenje na Lučinskem skozi stoletja). Redno objavlja tudi v Loških razgledih.

Tonetu Koširju iskreno čestitamo ob prejemu pomembnega priznanja in mu želimo še obilo ustvarjalnih navdihov ter plodnega dela.