V sredo, 24. 6. 2009 je bila v prenovljenih prostorih Sokolskega doma predstavitev nove 55. številke Loških razgledov (LR).

Na začetku je predsednik Muzejskega društva mag. Aleksander Igličar pozdravil vse navzoče in se zahvalil urednici LR Juditi Šega in celotnemu uredniškemu odboru, da so uspeli, da LR po nekaj letih ponovno izidejo pred občinskim praznikom kot darilo vsem Ločanom za naše skupno praznovanje. Navzoče je nagovoril tudi župan Igor Draksler, ki je poudaril pomen LR in nasploh delovanje Muzejskega društva za vse Ločane.

Vsebino nove 55. številke LR je podrobenje predstavila urednica Judita Šega. V tokratni številki LR je objavljeno kar 46 prispevkov, ki jih je napisalo 48 avtorjev. LR obsegajo 464 strani zanimivega domoznanskega branja o ljudeh in krajih na Loškem. Osrednja tema je praznovanje 500. letnice rojstva Primoža Trubarja. Celotno vsebino 55. številke LR si lahko ogledate tukaj.

V nadaljevanju je dr. Jurij Šilc predstavil svoj prispevek o rodbini STANONIK na Loškem. V tokratni številki je objavljen prvi del njegovega prispevka. Predstavitve so se udeležili mnogi člani rodbine Stanonik, ki izhajajo iz Valterskega vrha, med njimi tudi dr. Marija Stanonik.

Predsednik mag. Aleksander Igličar se je na koncu za obsežno delo zahvalil urednici Juditi Šega in celotnemu uredniškemu odboru, ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Marija Lebar in dr. France Štukl.

Veseli smo, da se je večera udeležilo veliko članov Muzejskega društva in drugih Ločanov, ki so kar v vrsti čakali na prejem nove številke LR in nove članske izkaznice. Še posebej smo bili veseli, da se je predstavitve udeležil tudi pobudnik in dolgoletni urednik LR dr. Branko Berčič.

Konec naslednjega tedna bodo po ustaljeni navadi študentje članom društva LR prinesli na njihov dom. Redna cena LR znaša 20 EUR, za člane društva pa 15 EUR.