Septembra smo zabeležili rekorden obisk naših spletnih strani, saj jih je obiskalo kar 8.084 obiskovalcev (povprečno 270 na dan), od tega je bilo 838 prvih obiskovalcev. To je izjemno visoko število, ki je seveda posledica pestrih septembrskih dogodokov in aktivnosti.

Septembra smo izdali dve knjigi Ivan Oman, glas ljudstva v prelomnem času, in Olimpijski venec /Gradivo za bibliografijo Tineta Debeljaka.Vabimo vas, da ste še naprej redni obiskovalci naših spletnih strani in naših prireditev.