Vabimo vas na ogled razstave

BARA REMEC - ILUSTRATORKA DEL TINETA DEBELJAKA,

ki bo do sobote, 9. junija 2012 na ogled v vhodni avli Gimnazije Škofja Loka v zgradbi Šolskega centra na Podnu, ki je odprta preko dneva.


Na panojih je predstavljena življenjska pot in delo umetnice Bare Remec (1910 - 1991), ki je veliko umetniškega ustvarjanja namenila likovni opremi knjižnih del in drugih izdaj svaka dr. Tineta Debeljaka. Bara Remec je širši javnosti žal premalo poznana, saj je po drugi svetovni vojni odšla v Argentino. Mnogi jo imajo za eno največjih slovenskih likovnih umetnic.

Umetnica Bara Remec je preko Škofjeloškega pasijona povezana tudi s Škofjo Loko, saj je leta 1936 za odrsko uprizoritev, ki je bila za sedanjo šolo Škofja Loka mesto, narisala impozantno kuliso "loškega placa". Škofjeloški pasijon je bil leta 1936 v Škofji Loki v režiji Tineta Debeljaka uprizorjen po več kot 150-tih letih (zadnja uprizoritev je je bila 1767).

Več o življenjski poti Bare Remec in njenem umetniškem ustvarjanju si lahko ogledate v priloženi zgibanki.

Avtorica razstave je Helena Janežič, vodja zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (NUK) in podpredsednica Muzejskega društva Škofja Loka.