V petek, 16. 4. 2010 so imeli na Vrhu svetih Treh kraljev nad Žirmi  prireditev

 

SPOŠTUJMO, RAZISKUJMO NAŠO PRETEKLOST IN JO OHRANJAJMO ZA NAŠE POTOMCE.

 

Prireditev je potekala v podružnični osnovni šoli v počastitev meseca knjige. V šoli je krajevna knjižnica, ki jo dvakrat tedensko vodijo knjižničarke oziroma knjižničarji iz Logatca. Tokrat so pripravili predstavitev dveh knjig, ki jih je uredila rojakinja iz Žirov, prof. dr. Marija STANONIK z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

 

Prvo knjigo NEKOČ JE BILO JEZERO je leta 2005 izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka in je bila do sedaj predstavljena že v več krajih. Obširna LEDINSKA KRONIKA velikega formata na več kot petsto straneh pa je izšla lansko leto. Poleg urednice je za kroniko še posebej zaslužna Anica Govekar. Osnova kronike je zajeten zvezek Zgodovinske črtice Ledinske župnije 1809-1907 in štirje zvezki Ledinske kronike, ki jih je Janez Jelenec (1865 - 1926) pisal med časom svojega župnikovanja na Ledinah v letih 1897 – 1913. Celovita Ledinska kronika je po uredniški redakciji preurejena po tematski plati, opremljena  s slikovnim gradivom in bogatim komentarjem in strokovnim aparatom.

 

Zanimivega in odzivnega predavanja dr. Stanonikove se je udeležilo presenetljivo dosti poslušalcev (v ospredju del uredniškega odbora Ledinske kronike). V razpravi sem predstavil Muzejsko društvo Škofja Loka, še posebej pa našo založniško dejavnost. Organizatorju, logaški knjižnici in vrlim Ledincem smo predali nekaj naših društvenih publikacij.

 

Knjigo Nekoč je bilo jezero lahko naročite v spletni trgovini.

 

Fotografiral in zapisal: Alojzij Pavel Florjančič