V četrtek, 23. 4. 2009 je bil zelo zanimiv in aktualen Blaznikov večer z naslovom ČAS SLOVENSKO HRVAŠKE BREZMEJNOSTI.

O slovensko hrvaški meji v 19. in v začetku 20. stoletja je govoril zgodovinar dr. Marko Zajc, sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Dr. Zajc je izpostavil, da je v tem času omenjena meja prej združevala kot ločevala ljudi v obmejnih krajih kot tudi Slovence in Hrvate na splošno. V tem času je bilo namreč čutiti velik narodnostni pritisk z nemške ter italijanske strani in povezovanje Slovencev in Hrvatov je bil odgovor na te pritiske. Zaradi tega meja tudi ni bila nikoli natančno določena, vsaj na nekaterih delih.

Z ustanovitvijo samostojne države Slovenije in Hrvaške je seveda ta meja postala meja med dvema suverenima državama in zaradi tega seveda bolj pomembna. Zgodovinar dr. Zajc meni, da bi bilo potrebno mejo čimprej določiti z obojestranskim kompromisom ter da politiki v obeh državah to tematiko prevečkrat izkoriščajo zgolj za doseganje dnevno političnih ciljev.

V tem duhu so bila tudi številna vprašanja udeležencev, ki so skoraj napolnili Miheličevo galerijo. Na koncu se je predsednik mag. Aleksander Igličar zahvalil dr. Zajcu za sodelovanje in mu izročil Loške razglede in aktualne knjige, ki jih je izdalo Muzejsko društvo.