V okviru obeležitve 500-letnice velikega potresa smo v sredo, 30. 3. 2011 v Miheličevi galeriji v Kašči pripravili zelo zanimiv Blaznikov večer z naslovom

FRESKANT JERNEJ IZ LOKE.

Umetnostni zgodovinar loški rojak Dušan Koman je v prvem delu predstavil ustvarjalni opus freskanta Jerneja iz Loke, ki je deloval med leti 1520 in 1536, se pravi v obdobju popotresne obnove. Po sedaj znanih podatkih je ustvaril 39 poslikav, od tega 37 cerkvenih. Največ njegovih fresk je na širšem loškem območju (Ožbolt, Suha, Godešič, Bukovica, Bodovlje, Brode, Bitnje) nekaj jih je na Gorenjskem (Jošt nad Kranjem, sv. Peter nad Begunjami, sv. Janez v Bohinju), nekaj pa jih je tudi na Tolminskem (Volarje, Volče, Bovec) in v Benečiji (Landerska jama, Kravar). Predavatelj Dušan Koman je podrobneje predstavil Jernejevo tehniko poslikav, motiviko in ikonografijo. Dodatne informacije o freskantu Jerneju iz Loke lahko dobite na spletnih straneh Wikipedije, do katere lahko dostopate tukaj

V nadaljevanju večera je Janez Jocif, podrobneje predstavil motiv ribe faronike, ki jo je Jernej pogosto upodabljal na freskah sv. Krištofa. Riba faronika je pradavni mit, ki naj bi simboliziral potrese in povodnji. Riba faronika na svojem hrbtu nosi zemljo in če je zamahnila z repom, je bil na zemlji potres, če pa se je obrnila, je nastala povodenj. Riba faronika se upodablja kot pol ženska in pol riba, največkrat z dvema repoma. Janez je nato predstavil inštrumente, ki jih je Jernej pogosto upodabljal na svojih freskah. Na posamezne inštrumente je tudi zaigral.

Na koncu večera je Mojca Ferle podala informacijo o pripravi vodnika Freskant Jernej iz Loke, ki ga bo Muzejsko društvo izdalo konec septembra. Glavni avtor bo Dušan Koman.

Jana Kuhar, sodelavka LTO Blegoš, pa je predstavila novo ponudbo enodnevnih izletov na Škofjeloškem, med katerimi je tudi izlet Sprehod v srednji vek skozi glasbo na freskah Jerneja iz Loke. Celotno ponudbo izletov si lahko ogledate tukaj.

 

 

.