V sredo, 28. aprila 2010 je bilo vsakoletno srečanje odbornikov Muzejskih društev Škofja Loka, Železniki in Žiri, ki so ga gostili železnikarji.

Uvodoma sta strokovna sodelavca Muzeja Železniki, ki ga upravlja Muzejsko društvo Železniki, Jure Rejec in Katja Mohorič Bonča predstavila muzejske zbirke, ki so postavljene v stari fužinarski Plavčevi hiši nasproti Plavža. Plavčeva hiša je bila v zadnjih letih celovito prenovljena, veliko škode pa je nastalo ob katastrofalnih poplavah 18. septembra 2007, ko je bilo uničenih tudi veliko eksponatov. Uradna otvoritev prenovljenih prostorov bo na slovenski dan muzejev, v torek 18. maja 2010.

V nadaljevanju nas je nagovoril tudi gostitelj Rudi Rejc, predsednik Muzejskega društva Železniki. Ob zaključku smo si izmenjali informacije o našem delovanju in se dogovorili za skupne aktivnosti ter se še nekaj časa zadržali v medsebojnem prijateljskem druženju.

Iz našega muzejskega društva so se srečanja udeležili Tone Košir, Andrej Rant in Aleksander Igličar.