Muzejsko društvo Železniki vabi na Muzejski večer s pesnikom Andrejem Rantom, ki bo predstavil svojo pesniško zbirko IZPOVEDI.

Pesniški večer bo v petek, 18. junija 2010 ob 19. uri v Galeriji Muzeja Železniki v Plavčevi hiši nasproti Plavža v Železnikih.

Pesnik Andrej Rant, dr. stomatologije, rojen leta 1947 v Ljubljani, je po poklicu upokojeni zobozdravnik za otroke z motnjami v razvoju. Pesmi je pričel pisati že v gimanziji. Leta 1984 mu je Trubarjev antikvariat izdal pesniško zbirko Telohi. Leta 1988 mu je Mohorjeva družba izdala drugo pesniško zbirko Zornice. Zadnjo pesniško zbirko Izpovedi je izdal v samozaložbi leta 2006. Njegove pesmi so napisane v tekočem verzu z rimami. Vsebinsko so pesmi različnih vsebin od ljubezenskih do domoljubnih, etnoloških in osebnih izpovedi.

Andrej Rant je dolgoletni član Muzejskega društva Škofja Loka, v sedanjem mandatu pa je predsednik častnega razsodišča. Nekaj njegovih pesmi bo objavljenih tudi v novi številki Loških razgledov 56/2009.