V četrtek, 23. 4. 2009 bo ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu izjemno zanimiv in aktualen

Blaznikov večer z naslovom ČAS SLOVENKO HRVAŠKE BREZMEJNOSTI.

O podobi slovensko-hrvaške meje v 19. in na začetku 20. stoletja bo govoril zgodovinar dr. Marko ZAJC.

Zgodovinar dr. Marko ZAJC (1975) je leta 2000 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 2001– 05 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Magistrsko nalogo z naslovom Problem slovensko-hrvaške meje v 19. stoletju (Žumberško vprašanje) je uspešno zagovarjal leta 2003. Doktorsko disertacijo z naslovom Slovensko-hrvaški odnosi s posebnim ozirom na slovensko-hrvaško mejo 1830–1918 je zagovarjal leta 2006. Od oktobra 2005 do marca 2006 je kot avstrijski štipendist raziskoval na Dunaju. V letih 1999–2004 je na Radiu Študent pripravljal poljudnoznanstveno oddajo o zgodovini vsakdanjega življenja z naslovom Kocine zgodovine. Svoje prispevke objavlja tako v znanstvenih publikacijah kot tudi v osrednjih tiskanih medijih in na Radiu Slovenija.

Pred kratkim je pri založbi Modrijan izdal knjigo z naslovom Kje se slovensko neha in hrvaško začne.

V prilogi Objektiv časopisa Dnevnik je bil v soboto, 21. 3. 2009, objavljen daljši pogovor z njim in njegovim strokovnim kolegom dr. Zdenkom Čepičem z naslovom Kje je meja?  s podnaslovom Pogovor o tem, kako se je v zgodovinskih virih naredila meja med Slovenijo in Hrvaško.

Obeta sem nam torej zanimivo zgodovinsko predavanje in srečanje, ki ga v Škofji Loki ne slišimo vsak dan, zatorej se nam pridružite.