V zadnji številki literarne revije Meddobje (številka 1-2, 2010, letnik XLIV), ki izhaja v Buenos Airesu je bil objavljen prispevek  Aleksandra Igličarja z naslovom

DR. TINE DEBELJAK JE BIL POSTHUMNO IMENOVAN ZA ČASTNEGA ČLANA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA.

V prvem delu prispevka je predstavljena zgodovina in delovanje Muzejskega društva Škofja Loka, v osrednjem delu pa je predstavljen Blaznikov večer, ki smo ga 23. septembra 2009 posvetili dr. Tinetu Debeljaku soustanovitelju našega društva, na katerem smo njegovima hčerkama Metki Debeljak Vombergar in Jožejki Debeljak Žakelj podelili listino o posthumnem imenovanju dr. Debeljaka za častnega člana našega društva. V zadnjem delu je predstavjen Debeljakov večer, ki smo ga 18. marca  2010 pripravili na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prispevek je obogaten tudi z mnogimi fotografijami.

Meddobje je literarna in splošnokulturna revija, ki jo izdaja Slovenska kulturna akcija (SKA), ki je osrednja kulturna organizacija Slovencev v Argentini. Aktualna predsednica SKA je dr. Katica Cukjati, žena Tineta Debeljaka ml.

Revija je pričela izhajati leta 1954 (takrat so pričeli izhajati tudi Loški razgledi). Namenjena je ljubiteljem umetnosti in izobražencem, ki naj bi z eseji in leposlovjem "posegali med probleme naših izseljencev". V reviji objavljajo najpomembnejši slovenski kulturni delavci v zdomstvu in zamejstvu. Prva urednika sta bila pisatelj Zorko Simčič in publicist Ruda Jurčec. Nekaj časa je bil njen urednik tudi dr. Tine Debeljak. Sedanji urednik je Tone Mizerit.

Vsebino zadnje številke Meddobja si lahko ogledate tukaj.