Odmevi na Blaznikov večer, ki smo ga posvetili našemu soustanovitelju dr. Tinetu Debeljaku, so zelo dobri. Obširno poročilo o večeru je objavljeno na spletnih straneh Radia Sora, kjer je tudi pogovor z Debeljakovo hčerko Jožejko Debeljak Vombergar. O večeru je poročal tudi Gorenjski glas v petek, 25. 9. 2009 na 5. strani.

Zelo zanimiv je tudi komentar Marka Jenšterla, ki je je bil konec osemdesetih let novinarski poročevalec za časopis DELO iz Argentine, kjer se je velikokrat srečal dr. Tineta Debeljaka. V svojem komentarju pravi:

S tem (podelitvijo listine častnega člana - opomba Igličar) je končana ena od številnih krivic, ki so jih delali enemu najpomembnejših slovenskih literatov. V nekdanjem sistemu je bilo njegovo ime zamolčano, zato so med ustanovitelji muzejskega društva in kasnejšega muzeja vedno omenjali le Franceta Planino in dr. Pavleta Blaznika, zamolčali pa, da je triperesno deteljico “podnuncev” sestavljal tudi dr. Tine Debeljak.

Celoten komentar Marka Jenšterla in odmeve nanj si lahko ogledate tukaj.

Naš večer odmeva tudi v Argentini, saj je bil prispevek objavljen v časopisu Svobodna Slovenija, ki si ga lahko ogledate tukaj.