V sodelovanju z Občino Škofja Loka vas v okviru obeležitve 500-letnice potresa vljudno vabimo na Blaznikov večer

FRESKANT JERNEJ IZ LOKE,

ki bo v sredo, 30. marca 2011 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Umetnostni zgodovinar Dušan Koman bo predstavil slikarski opus freskanta Jerneja iz Loke, ki je ustvarjal v prvi polovici 16. stoletja. V drugem delu večera bo Janez Jocif, vodja programa za historično glasbo in ples na javnem skladu RS za kulturno dejavnost, predstavil motiviko ribe faronike in glasbe na freskah Jerneja iz Loke.

Freskant oziroma slikar Jernej iz Loke je v virih izpričan v letih okoli 1510 - 1536. Deloval je na Loškem, drugje na Gorenjskem, v Posočju in v Beneški Sloveniji (skupaj 38 evidentiranih lokacij). Na Loškem so njegove freske v cerkvah na Križni gori, na Suhi, na Godešiču, na Valterskem vrhu, v Gostečah in drugje. Krasil je tako cerkveno kot posvetno arhitekturo, poleg fresk je slikal tudi lesene strope (lepo ohranjen je v cerkvi sv. Andreja na Gostečah). Najstarejše njegove freske so v cerkvi sv. Danijela v Volčah pri Tolminu, ki so bile v 1. svetovni vojni uničene, zadnje pa v Policah nad Cerknim in v Kravarju v Benečiji. Je eden zadnjih predstavnikov gotskega slikarstva na Slovenskem.

Več o freskantu Jerneju iz Loke si lahko preberete na spletnih straneh Gorenjci.si, do katerih lahko dostopate tukaj.