Na nedavnem zboru članov Muzejskega društva je član gospod Marko Vraničar podal informacijo o propadanju freske na vzhodnem delu obzidja nunskega vrta.  Zbor članov je na njegovo pobudo sprejel predlog, da se s tem seznani pristojne službe in se jih pozove, da fresko restavrirajo in ustrezno zaščitijo, še zlasti v času predvidene gradnje prakirišča na nunskem vrtu.

Po obravnavi sklepov zbora članov na zadnji seji izvršnega odbora smo v torek, 4. 5. 2010 poslali pismo gospe Mateji Hafner Dolenc, vodji oddelka za okolje in prostro na Občini Škofja Loka, in gospodu Modestu Erbežniku, pristojnemu konservatorju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Ljubljana.

Pismo lahko preberete tukaj.

Upajmo in želimo, da bo naša pobuda čimprej uresničena.