Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskem svetu Občine Škofja Loka je 13. 3. 2009 objavila javni razpis za direktorja Zavoda za kulturo Škofja Loka, ki je bil ustanovljen 10. 7. 2008. Njegove glavne naloge so upravljanje Sokolskega doma, organizacijska izvedba Škofjeloškega pasijona, nudenje strokovne pomoči kulturnim ustvarjalcem in društvom na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, povezovanje in koordiniranje kulturnega dogajanja idr.

 

Ker sem kot predsednik Muzejskega društva Škofja Loka in pred tem predsednik odbora za praznovanje tisočletnice Godešiča aktivno vključen v loško kulturno dogajanje, mi je razpisano mesto pomenilo nadgradnjo tega dela, zato sem se prijavil na razpis.

 

Žal do sedaj nisem dobil nobene uradne informacije o odločitvi. Zaradi tega sem članom komisije, ki jo sestavlja 13 občinskih svetnikov, 15. 10. 2009 poslal pismo, ki sem ga poslal v vednost tudi županu Igorju Drakslerju. Ker ni bilo odgovora, sem se odločil za odprto pismo, ki je bilo objavljeno v časopisu Gorenjski glas, v petek, 4. 12. 2009, na 6. strani.

 

V odprtem pismu »občinske svetnike in župana Igorja Drakslerja javno pozivam, da občane Škofje Loke seznanijo s sprejetimi odločitvami o delovanju Zavoda za kulturo Škofja Loka ter da kandidate za direktorja obvestijo o rezultatih razpisa

 

Za odprto pismo sem se odločil, ker menim, da je vzpostavitev delovanja Zavoda širšega pomena za loško kulturno dogajanje in se ne tiče samo prijavljenih kandidatov. Tovrsten način dela,  ki je na meji poslovnih in občečloveških odnosov in do prijavljenih kandidatov skrajno nekorekten, želim tudi javno izpostaviti. Žal to na nek način odraža nivo političnega življenja in dela v naši Občini, ki ne more pripeljati k napredku, ki ga občinski svetniki postavljajo za cilj svojega političnega delovanja.

 

Ker je vzpostavitev delovanja Zavoda za kulturo Škofja Loka in delovanje Muzejskega društva Škofja Loka povezano, sem se odločil, da odprto pismo objavim tudi na spletnih straneh našega društva.

 

Prilagam celotno besedilo odprtega pisma in faksimile objave v časopisu Gorenjski glas.

 

Upam in želim, da bom(-o) čim prej dobil(-i) odgovor.

 

Mag. Aleksander Igličar

Predsednik Muzejskega društva Škofja Loka