Kulturno umetniško društvo Janko Krmelj Reteče Gorenja vas vabi na

FRANCELJEV VEČER, ob 100-letnici rojstva kulturnika Franca Ranta, Matičkovega iz Reteč,

ki bo v soboto, 9. 10. 2010 ob 19. uri v Kulturnem domu v Retečah.

V kulturnem programu bodo nastopili: ansambel JAZ PA TI, folklorna skupina Sava, pevci nekdanjega mladinskega pevskega zbora pod vodstvom Tončke Križaj, tri tamburaške skupine Bisernica pod vodstvom Janeza Kermelja, Marjana Igličarja in Jureta Križaja ter literarna sekcija, ki jo pripravlja Marija Krajnik. Uradno vabilo si lahko ogledate tukaj.

Franc Rant je bil rojen 9. 10. 1910 kot 12 otrok pri Matičkovih v Retečah, ki so se ob delu na kmetiji ukvarjali s pletarstvom. Francelj je po vojni dokončal komercialno šolo in bil največ časa zaposlen na železnici. Umrl je 17. 1. 1996.

Francelj je bil nosilec kulturnega življenja v Retečah, saj je bil po vojni med pobudniki ustanovitve reteškega kulturnega društva, katerega predsednik je bil od leta 1989 pa do smrti leta 1996.

Med domačini in tudi daleč naokrog pa je najbolj poznan kot dolgoletni vodja tamburaške skupine Bisernica, ki jo je ustanovil njegov brat Alojz leta 1922. Tamburaše je vodil od leta 1952 do leta 1993. Leta 1982 je vodenje srednje skupine prevzel Janez Kermelj, ki še danes neumorno nadaljuje njegovo delo in je glavni organizator sobotnega spominskega večera. 

Francelj je bil aktiven tudi pri gledališki dejavnosti, pred vojno je bil igralec, po vojni pa do leta 1964 režiser večine predstav, ki so jih pripravili domači gledališčniki. Dejaven je bil tudi kot zborovodja in pevec. Dolga leta je vodil cerkveni mladinski in kasneje mešani pevski zbor, nekaj let je bil zborovodja reteškega mešanega zbora, v katerem je pel dolga leta. Več kot 15 let je vodil želežničarski moški oktet v Ljubljani, prepeval pa je tudi v mešanem zboru društva upokojencev Škofja Loka.

Dolga leta je bil predsednik krajevnega odbora Rdečega križa v Retečah. Imel je tudi pesniški talent in s svojimi rimami je polepšal mnoge kulturne prireditve in osebna praznovanja. Franc Rant je bil dolgoletni član Muzejskega društva Škofja Loka.