Nedavno smo izvedeli, da je konec novembra 2011

prof. Janez Dolenc prejel Murkovo nagrado za leto 2011
za dolgoletno zbiralno, strokovno in raziskovalno delo na področju slovstvene folkloristike in etnologije.

Murkove nagrade podeljuje Slovensko etnološko društvo za izjemne etnološke znanstvene in raziskovalne dosežke zaokrožene v življenjskem delu posameznikov. Več o Murkovih nagradah, priznanjih in listinah ter njihovih prejemnikih si lahko ogledate na spletnih straneh Slovenskega etnološkega društva (dostop tukaj).

Profesor Janez Dolenc raziskuje ljudsko duhovno kulturo (pravljice, povedke, pesmi in vraže). Veliko je zapisoval v svoji rojstni Poljanski dolini (rodil se je leta 1926 na Četeni Ravni) in več kot štiri desetletja na Tolminskem, kjer živi.

Njegova bibliografija obsega več kot 320  strokovnih člankov in razprav. Povedke z Loškega pogorja je objavil v knjigi Kres na Grebljici (zbirka Glasovi, leta 2000). Več o njegovem življenju in delu na spletnih straneh Wikipedija (dostop tukaj).

Profesor Janez Dolenc je že zgodaj postal član Muzejskega društva Škofja Loka in je redni sodelavec Loških razgledov. Njegova bibliografija v Loških razgledih obsega več kot 50 bibliografskih enot. Prvi prispevek je objavil že kot študent leta 1955 (Ljudsko izročilo o čarovništvu v naših krajih), v svojih zadnjih prispevkih pa je sistematično predstavil življenje in delo svojega rojaka dr. Gregorja Kreka, prvega profesorja slovanske filologije na Univerzi v Gradcu.

Več o nagrajencu si lahko preberete v zanimivem prispevku dr. Marije Stanonik: Janez Dolenc – osemdesetletnik, LR 53/2006, str. 287 – 289.

 

Ob prejemu najvišjega strokovnega priznanja na področju etnologije nagrajencu prof. Janezu Dolencu iskreno čestitamo in mu želimo še obilo zdravja in ustvarjalne energije!