Ob veselem dnevu kulture smo se v Muzejskem društvu Škofja Loka odločili, da Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Enota v Škofji Loka v hrambo izročimo likovno delo

PARADISH

loške umetnice Barbare DEMŠAR.

Likovno delo PARADISH (triptih, 60X100 cm, mešana tehnika - digitalni tisk, akril) je umetnica Barbara Demšar ustvarila v okviru 14. kolonije Iveta Šubica, ki je v organizaciji Združenja umetnikov Škofje Loke potekala maja 2011 v Poljanah. Osrednja tema letošnje kolonije je bila Riba Faronika, ki je bila povezovalna nit obeležitve 500-obletnice velikega potresa na Loškem.

Umetnica Barbara Demšar je v likovnem delu Paradish izjemno občuteno povezala mnoge loške simbole in jim dala novo sporočilnost. Beseda Paradish označuje rajskost loške pokrajine in je prva beseda Škofjeloškega pasijona. V ospredju je portal starega Rotovža, v katerem je bila leta 1939 postavljena prva loška muzejska zbirka in je danes sestavni del logotipa Muzejskega društva Škofja Loka. Portal nas nevsiljivo vabi, da vstopimo v "loški paradiž". V ozadju je stara loška veduta, na levi pa kamniti loški grb. V spodnjem delu slike so bale slame na poljih, ki odražajo sodobnost, sedanji čas in so lahko tudi opozorilo, da moramo čuvati našo čudovito krajino, ki jo odraža loško hribovje. Valovnica v spodnejm delu slike je povzeta iz Homanove hiše in je prikazana tudi na notranjih platnicah Steletove fotomografije Pisana Loka Škofja Loka, ki smo jo izdali ob praznovaju 70-letnice našega društva. Na levi in desni strani triptiha je prikazan rep Ribe Faronike, ki združuje oziroma povezuje celotno motiviko. V zgornjem delu je likovno poudarjena krona, ki nakazuje glavo Ribe Faronike, ki nam s svojo mitologijo tudi dandanes posreduje mnoga sporočila. Krona hkrati poudarja loški grad, ki kraljuje nad mestom. 

V izvršnem odboru smo se za nakup likovnega dela Paradish odločili zaradi njegove sporočilne vsebine, ki je zelo prepletena tudi z delovanjem Muzejskega društva Škofja Loka. Hkrati pa je to tudi naš prispevek k dvigovanju loške umetnosti ter naklonjenosti loškim ustvarjalcem, kar je sestavni del našega poslanstva.

Likovno delo PARADISH bo na ogled v sprejemni pisarni Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki, ki je v prostorih bivše loške vojašnice na Partizanski cesti 1c. LIkovno delo si lahko ogledate v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in četrtek, od 8. do 13. ure). Sodelavke Arhiva, vodja Judita Šega in arhivistki Nataša Budna Kodrič in Elizabeta Eržen Podlipnik, vas bodo z veseljem sprejele. Več o poslanstvu in delovanju Arhiva si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh, do katerih lahko dostopate tukaj.