V četrtek, 4. aprila 2013 je bil v Kašči

redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka,

ki se ga je udeležilo 44 članov društva, med njimi tudi častna člana Alojzij Pavel Florjančič in dr. France Štukl ter nestor arhitekt Tone Mlakar.

V prvem vsebinskem  delu večera je Mojca Ferle, tajnica društva, predstavila članek Ljubljana in razvoj klekljanje čipke na Slovenskem, ki je bil objavljen v obsežni knjižni monografiji Idrijska čipka - z nitjo pisana zgodovina, ki je izšla decembra 2012 v Idriji.

V drugem uradnem delu večera je zbor članov vodilo delovno predsedstvo, ki so ga sestavljali mag. Srečko Beričič, dr. Milena Alič in Andrej Pipp. Člani društva so sprejeli vsa predlagana poročila za leto 2012 in načrt dela za leto 2013. V razpravi so člani podali kar nekaj pobud (Aleja znamenitih Ločanov, propadanje stavbne dediščine ipd.), ki jih bomo posredovali županu in njegovim sodelavcem.

Na koncu večera smo članu Jožetu Rantu iz Godešiča podelili zahvalno listino za dolgoletno skrbno videosnemanje prireditev Muzejskega društva Škofja Loka.

Poročilo predsednika za leto 2012
Program dela za leto 2013