29. septembra 2011 je minilo 110 let od rojstva loškega rojaka

Franceta Planine,
profesorja geografije in biologije ter ravnatelja Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani.

Ločani ga poznamo kot soustanovitelja profesorskega ceha leta 1930 (na fotografiji je prvi z leve v drugi vrsti) in Muzejskega društva Škofja Loka ter urednika Loških razgledov, predvsem pa se ga spominjamo kot neumornega zbiralca pomembnih zgodovinskih dokumentov in muzejskih eksponatov.

Ob tisočletnici Škofje Loke je Muzejsko društvo Škofja Loka leta 1973 izdala njegovo monografijo Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino, ki je eno temeljnih loških domoznanskih del. Leta 1974 je bil skupaj s sosedom "podnuncem" dr. Pavletom Blaznikom imenovan za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka.

Za Loške razglede je napisal več kot 140 člankov, njegova bogata bibliografija pa zajema 650 enot, leta 2001 jo je v knjižni obliki izdala Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.

Ob 100 letnici rojstva mu je občina, katere častni občan je, postavila kip v Aleji znamenitih Ločanov, mi pa obeležujemo njegov spomin s člankom Zgodovina muzejstva na loškem ozemlju, ki ga je leta 1973, ob tisočletnici Škofje Loke, napisal za zgodovinski časopis Kronika. Preberite ga tukaj.