Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi na sredin večer - predstavitev

 

DOČAKALI SMO PREVOD SLAVE VOJVODINE KRANJSKE,

 

ki bo v sredo, 9. 12. 2009 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

 

Celoten prevod Slave vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja bosta predstavila

 

Stanka GOLOB, strokovnjakinja za antikvarno gradivo, in
Tomaž ČEČ, direktor Zavoda Dežela Kranjska in nosilec projekta prevoda

 

 

Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre dess Hertzogthums Crain) je eden izmed simbolov slovenstva, temeljni kamen slovenske zgodovine, polihistorsko delo, ki je izšlo leta 1689 v Nürnbergu v nemščini in velja za največje delo barona Janeza Vajkarda Valvasorja ter še danes za eno izmed najpomembnejših znanstvenih del o Sloveniji, v katerem je bilo zajeto vse tedanje in dotedanje vedenje o naši deželi in prebivalstvu, je najbolj prepoznavna in ena izmed najobsežnejših knjig, kar jih premoremo, knjiga, ki ustvarja podlago za ozaveščanje in povezovanje slovenskega naroda.

 

Celotno delo zajema 15 knjig, vezanih v 4 dele, ki obsegajo skupaj 3.552 strani velikega formata, poleg tega pa še 24 prilog in 528 bakrorezov. Slava vojvodine Kranjske je tako prvi sistematični prikaz naše zgodovine, ozemlja in načina življenja, in še danes, v začetku 21. stoletja, vzdrži večino meril resnega znanstvenega dela.