Občinski svet Občine Škofja Loka je na 28. seji, ki je bila v četrtek, 20. maja 2010, sedanjo direktorico Loškega muzeja Jano Mlakar imenoval za direktorico Loškega Muzeja za naslednje petletno mandatno obdobje.

Gospe Jani Mlakar, ki je tudi članica izvršnega odbora društva,  čestitamo za ponovno imenovanje in ji želimo ustvarjalno nadaljevanje njenega dela.

Želimo, da se bo uspešno nadgrajevalo tudi sodelovanje med Muzejskim društvom Škofja Loka in Loškim muzejem, ki sta pri svojem delovanju tesno povezana že vse od ustanovitve.

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka