Dr. Tine Debeljak (1903 - 1989), soustanovitelj in od nedavnega častni član (posthumno) Muzejskega društva Škofja Loka, je leta 1936 po več kot 250 letih za gledališko uprizoritev priredil in režiral Škofjeloški pasjion, ki je bil odigran za sedanjo šolo Škofja Loka Mesto v času velike obrtno-industrijske razstave, ki je bila leta 1936 v Škofji Loki (fotografije iz tedanje uprizoritve so prikazane v knjigi Škofjeloški pasijon 2006, ki jo je izdalo Muzejsko društvo).

Z vsako uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona je dr. Debeljak z njim ponovno duhovno povezan, saj njegovo daljnosežno delo iz leta 1936 dosega obilne sadove, ki smo jih gledalci deležni ob letošnjih uprizoritvah. Duhovna povezava se lahko na simbolni ravni prikaže tudi s fotografijami "pasijonske procesije" pred spominskim obeležjem dr. Debeljaka v Aleji znamenitih Ločanov in pred njegovo rojstno hišo pod Nunsko cerkvijo, ki so prikazane v nadaljevanju (fotografija se prikaže s klikom na spodnje naslove fotografij, avtor fotografij je mag. Aleksander Igličar). Posamezni pasijonski prizori so povezani tudi z Debeljakovo življenjsko zgodbo.

Smrt v spremstvu dostojanstvenikov simbolično "prihaja" iz mestnega pokopališča proti Aleji znamenitih Ločanov
"Podnunci" Debeljak, Planina in Blaznik skupaj z gledalci pričakujejo njihov mimohod
Papež pred obeležjem dr. Debeljaka
Kristus z apostoli prihaja na zadnjo večerjo
Jezus na Oljski gori pred cerkvijo sv. Jakoba
Steber za bičanje z Debeljakovo rojstno hišo v ozadju
Spokorniki in nosači pred Debeljakovo spominsko ploščo
Jezus v spremstvu Pilata, farizejev in Judov prihaja v sodno palačo
Lurška mati Božja pred Nunsko cerkvijo "sprejema" Jezusa, Marijo in svete žene
Spokornica z rdečim križem, znamenjem trpljenja in ljubezni
Križani Jezus
Jezus na križu pred Nunsko cerkvijo