Do vključno 15. decembra 2011 poteka javna razgrnitev predloga proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012. Gre za novost v postopku sprejemanja proračuna, ki zainteresirani javnosti omogoča, da posreduje predloge in dopolnitve proračuna. Predlog proračuna za leto 2012 je na občinskih spletnih straneh, do katerih lahko dostopate tukaj.

Ena od pomembnih vsebinskih novosti predloga občinskega proračuna za leto 2012 je, da se bo večina kulturnih dejavnosti sofinancirala preko javnih razpisov. V Muzejskem društvu Škofja Loka načeloma podpiramo takšno usmeritev za kulturne dejavnosti, ki so enkratnega značaja, ki jih lahko pripravi več izvajalcev oziroma ponudnikov, ki so deloma primerljive oziroma zamenljive.

Ne podpiramo pa takega načina sofinanciranja pri dolgoletnih utečenih dejavnostih, kot sta izdajanje Loških razgledov (LR) in Pasijonskih doneskov (PD). Skozi vsa leta izhajanja se je izoblikoval utečen proces priprave, izdaje in distribucije LR in PD, ki ga redno usklajujemo z občinskimi sodelavci. Prijava na razpis po našem mnenju v ta proces prinaša nepotrebne dodatne korake in delo, tako na strani Občine kot na strani društva. Delovanje našega društva temelji na prostovoljstvu v dobrobit vseh občanov, ki bi ga morala Občina podpirati, ne pa da v proces dela vključuje nepotrebne faze.

Menimo, da bi morali župan, njegovi sodelavci in občinski svetniki podpreti naše delovanje pri izdajanju LR ter PD in olajšati naše delo. Menimo, da gre za načelno odločitev, ki jo mora sprejeti izvoljeno občinsko vodstvo že ob sprejemanju proračuna, ne pa jo prepuščati v odločanje vsakokratni razpisni komisiji.

Zaradi tega smo vložili predlog dopolnitve proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012, ki ga lahko v celoti preberete tukaj.