V ponedeljek, 8. 6. 2009, je bila 10. seja izvršnega odbora. Prisotni člani so najprej pregledali in sprejeli zapisnik 9. seje in se seznanili z izvedenimi aktivnostimi od zadnje seje.

Urednica Judita Šega je predstavila dokončno vsebino 55. številke Loških razgledov, ki so že v tiskarni. Predstavitev Loških razgledov bo v sredo, 24. 6. 2009 ob 19. uri v prenovljenih prostorih Sokolskega doma.

V nadaljevanju so člani izmenjali mnenja o izhodiščih za pridobivanje novih članov, ki jih je pripravil dr. Klement Podnar.

Člani so sprejeli sklep, da bo društveni izlet konec septembra v Idrijo, kjer si bomo ogledali muzej, ki je letos prejel Valvasorjevo priznanje, in se srečali z vodstvom Muzejskega društva Idrija. Nosilec priprave izleta je mag. Srečko Beričič. Hkrati so se člani strinjali, da sodelavci Loškega muzeja pripravijo predlog dvodnevnega izleta v mesto Oberamergau z ogledom pasijona, ki naj bi bil spomladi 2010.

Člani so podprli sodelovanje društva pri pripravi knjige ob 80-letnici gospoda Ivana Omana.