Krajevna skupnost Lučine vljudno vabi na predstavitev knjige z zanimivo vsebino

ŽIVLJENJE NA LUČINSKEM SKOZI STOLETJA,
avtorja TONETA KOŠIRJA,

ki bo v nedeljo, 28. 11. 2010 ob 15. uri v Kulturnem domu v Lučinah.

Avtor zdravnik Tone KOŠIR je po upokojitvi svoj prosti čas namenil pisanju domoznanskih knjig, v katerih se predvsem posveča zgodovini zdravsta na Loškem (50 let Zdravstvenega doma Škofja Loka, Babištvo na Loškem) in predstavitvi svojih rodnih krajev (Suhi dol in Suhodovci, Korenine našega drevesa). Tone Košir je tudi stalen avtor prispevkov v Loških razgledih, kjer je tudi član uredniškega odbora. Tone je član izvršnega odbora našega društva in je kot predsedujoči odigral zelo pomembno vlogo v kriznem letu 2007.

Najnovejša knjiga Življenje na Lučinskem skozi stoletja v celovitosti predstavlja kraj Lučine nad Gorenjo vas.

Na predstavitvi bo nekaj uvodnih besed povedal dr. France Štukl, častni član našega društva.

Tonetu Koširju ob izidu nove knjige iskreno čestitamo in mu želimo še dolgo ter ustvarjalno življenje.