V 87. letu starosti je v četrtek, 17. januarja 2013

umrl dr. Branko BERČIČ,
častni član Muzejskega društva Škofja Loka.

Pogreb dragega pokojnika je bil v torek, 22. januarja 2013 ob 15.30 na mestnem pokopališču v Škofji Loki.

Dr. Branko Berčič (rojen 12. januarja 1927), slavist, bibliotekar in literarni zgodovinar je imel izjemno bogato in uspešno strokovno pot. Diplomiral je 1950 iz slavistike in 1965 doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že takoj po diplomi se je pričel strokovno ukvarjati z bibliotekarstvom, saj se je 1951 zaposlil v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v Ljubljani, kjer je bil od leta 1974 pomočnik ravnatelja, od leta 1976 do 1980 pa ravnatelj. Vmes je bil od leta 1969 do 1973 podsekretar na republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo.

Od 1973 je bil izredni profesor za bibliotekarstvo na Pedagoški akademiji ter od 1987 prvi predstojnik in redni profesor na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Po upokojitvi je leta 1991 postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Bil je prejemnik mnogih nagrad in priznanj. Med drugim je 1967 prejel Čopovo diplomo, ki jo za izjemne dosežke na področju bibliotekarstva podeljuje Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Leta 1975 je prejel Red dela z zlatim vencem, v zadnjem obdobju pa je leta 2010 prejel Zlati red za zasluge za življenjsko delo na področju bibliotekarstva in literarne zgodovine, ki mu jo je podelil predsednik Repulbike Slovenije dr. Danilo Tűrk.

Dr. Branko Berčič je bil izjemno dejaven v Muzejskem društvu Škofja Loka. Na njegovo pobudo se pričeli izhajati Loški razgledi, ki jih je urejal od prve (1/1954) do štirinajste številke (14/1968) ter od dvajsete (20/1974) do petindvajsete (25/1979). Od leta 1979 do leta 1993 je bil predsednik društva in ima drugi najdaljši staž predsedovanja za dr. Pavletom Blaznikom (predsednik od 1937 do 1973).

Za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka je bil imenovan leta 1997. Ob njegovi petinsedemdesetletnici je društvo leta 2002 izdalo knjigo Domoznanski spisi, v kateri je predstavljen izbor njegovih spisov - razprav, študij in člankov - ki obravnavajo delovanje kulturno pomembnih rojakov oziroma kulturno dogajanje na škofjeloškem območju v zadnjih petdesetih letih. V Loških razgledih 54/2007 je bil objavljen obsežnejši pogovor z naslovom Dr. Branko Berčič - osemdesetletnik, ki ga je pripravil novinar Stanislav Jesenovec. 22. oktobra 2008 pa smo njegovo življenjsko pot predstavili na Blaznikovem večeru.

Dr. Branko Berčič je bil tudi loški občinski odbornik in podpredsednik Občine Škofja Loka.

V svojem znanstveno raziskovalnem in poklicnem udejstvovanju se je posvečal slovenski reformaciji in realizmu, razvoju knjige, tiskarstva in bibliotekarstva. Pripravil je več pomembnih faksimiliranih izdaj s komentarjem slovenskih protestantskih piscev. Za Loške razglede je napisal veliko kulturnozgodovinskih prispevkov in predstavil številne literate - rojake z loškega ozemlja, med njimi tudi Poljanca Ivana Tavčarja. življenja  .

Dr. Branko Berčič, zahvaljujemo se vam za vaše bogato delovanje v Muzejskem društvu Škofja Loka, s katerim ste bili velik vzornik mlajšim generacijam odbornikov društva.

Njegovim domačim izrekamo iskreno in globoko sožalje!

Naj počiva v miru v domači loški zemlji!!

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka