V èetrtek, 29. septembra 2011 smo v Sokolskem domu predstavili novo knjigo dr. Franceta Štukla

PO POTI KULTURNE DEDIŠÈINE,
sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem poreèju Poljanske Sore.

Knjiga, ki je izšla kot 25. naslov v zbirki Doneski, vsebuje zgodovinsko in umetnostno predstavitev Škofje Loke in vseh podružnic (sosesk) v župniji Škofja Loka. Knjigo smo izdali v sodelovanju z Arhivom Ljubljana, enota Škofja Loka, njen izid pa je finanèno omogoèila Obèina Škofja Loka.

Navzoèe, ki so napolnili Kristalno dvorano Sokolskega doma, sta najprej pozdravila Mateja Hafner Dolenc, pobudnica izdaje knjige, ter loški župan mag. Miha Ješe, ki je avtorju in urednici èestital za imenitno delo. V nadaljevanju je urednica Judita Šega nas kratko predstavila vsebino knjige in sodelavce, ki so sodelovali pri njeni pripravi. Nato nas je avtor dr. France Štukl, najveèji poznavalec loške zgodovine,  s slikovitimi komentarji popeljal po fotografijah, ki so zajete v knjigi.

Na koncu se je predsednik Muzejskega društva Škofja Loka mag. Aleksander Iglièar dr. Štuklu in ge. Šega s priložnostnim darilom zahvalil za njuno obsežno delo.

Knjigo Po poti kulturne dedišèine lahko po ceni 25 EUR kupite na naših obièajnih prodajnih mestih (pisarna Turistiènega društva na Mestnem trgu, Knjižnica Ivana Tavèarja, blagajna Loškega muzeja, Galerija Ivana Groharja na Mestnem trgu, pisarna Loškega turizma) in v spletni trgovini.