V ponedeljek, 19. 1. 2009 je bila 7. seja izvršnega odbora društva.

V uvodu so člani sprejeli zapisnik prejšnje seje, ki si ga lahko ogledate tukaj. Nato je bil sprejet sklep, da se v sodelovanju s Pasijonsko pisarno izdajo Doneski št. 19: Škofjeloški pasijon 2009, ki jih bo uredil Alojzij Pavel Florjančič, in naj bi izšli 19. 3. 2009, teden dni pred prvo predstavo Škofjeloškega pasijona 2009.

V naslednji točki so člani razpravljali o aktivnostih za pridobivanje novih članov in imenovali skupino, ki bo pripravila celovit predlog.

Podana je bila informacija o distribuciji 54. številke Loških razgledov, ki je praktično pošla. Urednica Loških razgledov Judita Šega je predstavila vsebino naslednje 55. številke Loških razgledov, ki naj bi izšla sredi junija.

Člani so potrdili, da bo 4. 2. 2009 organiziran Blaznikov večer GAMA - MARIJAN GABRIJELČIČ (1940 - 1998).

V zadnji točki dnevnega reda so se člani seznanili s pripravami na zbor članov, ki naj bi bil v četrtek, 19. 3. 2009. Člani so soglasno podprli predlog predsednika Aleksandra Igličarja, da se zboru članov predlaga, da ob letošnji 20. letnici smrti dr. Tineta Debeljaka, soustanovitelja našega društva, imenuje za častnega člana društva.