V času uprizoritev Škofjeloškega pasijona lahko na priložnostnih stojnicah Turističnega društva Škofja Loka kupite knjige, ki jih je izdalo Muzejsko društvo ter so vsebinsko vezane na Škofjeloški pasijon, in sicer:

Doneske Škofjeloški pasijon 2009
Doneske Škofjeloški pasijon 2008
Doneske Škofjeloški pasijon 2007
Loške razglede 46/1999
(osrednja tema je uprizoritev pasijona v letu 1999)
France Stele: Pisana Loka Škofja Loka (čudovita fotomonografija naše tisočletne lepotice).

Vse omenjene in druge domoznanske knjige o ljudeh in krajih na Loškem lahko naročite tudi v naši spletni trgovini ali jih kupite na blagajni Loškega muzeja ali v Galeriji Ivana Groharja na Mestnem trgu.

Vse Ločane, prijatelje in obiskovalce Loke in Škofjeloškega pasijona tudi vabimo, da se nam pridružite. Vaše podatke lahko izpolnite na priložnostnih stojnicah ali izpolnete spletno prijavnico na prvi strani in nam jo pošljete na naš e-naslov infor@mdloka.si.

Želimo vam obilo užitkov ob gledanju Škofjeloškega pasijona in ob branju domoznanske literature!

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka