V četrtek, 9. 6. 2011 je bila v Gasilskem domu na Uršnih selih pri Novem mestu slovesna predstavitev knjige

Alojzija Pavla Florjančiča URŠNA SELA VAS SPREJEMAJO VESELA.

V knjigi je popisano življenje ljudi nekoč in danes v krajih med Gorjanci ter Kočevskim rogom, pod hribom Ljuben. Današnja Krajevna skupnost Uršna sela, ki poleg vasi Uršna sela obsega še vasi Laze in Travni dol s Sečem, meri 1583 ha in šeje 727 prebivalcev ter spada v novomeško občino. Hiše so raztresene po obronkih Ljubna in praktično vsaka domačija ima svoj vinograd z zidanico. Na življenje v teh krajih sta imeli pomemben vpliv obe svetovni vojni. Tik pred prvo svetovno vojno je bila v dveh letih zgrajena železniška proga, ki je povezovala Novo mesto z Metliko in naprej s Karlovcem. Nova železniška proga naj bi v kraje prinesla nov razvoj, še zlasti turističnega, saj je bila železniška postaja Urša sela Toplice izhodiščna postaja za bližnje Dolenjske Toplice. Železniška proga je bila odprta 25. maja 1914, ko so domačini visoke goste pozdravili z napisom Hribovita Urša sela vas sprejemljejo vesela, ki je dal tudi ime novi knjigi. Žal je prva svetovna vojna in razpad velike avstroogrske države za dolgo časa zavrla pričakovan razvoj turizma. Druga svetovna je te kraje poleg splošnih grozot vojne zaznamovala tudi z izselitvijo Kočevarskih Nemcev, ki so bili večinski prebivalci vasi Laze (kočevarsko Reuter). Več o zgodovini, zanimivostih in predvsem o življenju in delu Urš'nčanov lahko izveste v bogati knjigi, ki obsega skoraj 300 strani in je prva, ki obširneje popisuje te kraje. Vsebinsko kazalo knjige si lahko ogledate tukaj.

Avtor knjige je Alojzij Pavel Florjančič, pobuda za izid knjige pa je izšla iz srečevanj Uršenčanov rojenih leta 1940, ki so se preko abrahamovcev, ahasverjev sedaj preimenovali v abranke. V plodnem letu 1940 jih je na svet prijokalo kar trideset.

Predstavitve se je udeležilo veliko domačinov, ki so napolnili dvorano gasilskega doma. Med gosti so bili tudi duhovnik dr. Janez Gril, ekonom škofije Novo mesto, domači župnik Dušan Kožuh, po rodu iz loškega "Karluca", Matija Zamida, predsednik KS Uršna sela in Pavletov "dvojni" bratranec ter mag. Marija Dražumerič, konservatorka iz Zavoda za varsto kulturne dediščine Novo mesto. Prijazni in gostoljubni domačini ter gospodinje so pripavili obilo domačih dobrot in žlahtne kapljice, ob kateri smo se loški obiskovalci še dolgo v noč družili z njimi. Avtor in osrednja osebnost večera Alojzij Pavel Florjančič pa je z veseljem in ponosom podpisoval svojo novo knjigo, ki jo je posvetil rodnim krajem in ljudem.

Tisti, ki bi želeli knjigo, se lahko obrnete na Pavleta, najlažje na njegov e-naslov: alojzij.florjancic@guest.arnes.si