V ponedeljek, 23. 2. 2009 je bila 8. seja izvršnega odbora.

Člani so v uvodu potrdili zapisnik prejšnje seje.

Osrednja vsebinska točka dnevnega reda je bila priprava na zbor članov društva, ki bo v četrtek, 19. 3. 2009 ob 19. uri.

Pred pričetkom zbora članov bo predstavitev Doneskov Škofjeloški pasijon 2009, ki jih pripravlja urednik Alojzij Pavel Florjančič. V Doneskih bodo objavljeni novi strokovni prispevki o Škofjeloškem pasijonu in predstavitev priprav na letošnjo izvedbo.

Člani so potrdili predlog popisne komisije, da se zainteresiranim ustanovam in društvom podarijo starejše publikacije društva, ki so že dolgo časa na zalogi in katerih prodaja je v zadnjih letih zelo majhna.