V petek, 28. 5. 2010 smo v župnijskem domu v Spodnji Idriji na srečanju DOBRODOŠLICA SOSEDU ČEZ GRIČ predstavili knjigo Nekoč je bilo jezero, zbirko folklornih pripovedi iz Poljanske doline, ki jo je uredila dr. Marija Stanonik.

Uvodoma nas je pozdravil naš gostitelj Cveto Svetlik, v nadaljevanju pa smo predstavili delovanje našega društva. V osrednjem delu večera je prof. dr. Marija Stanonik podrobneje predstavila knjigo Nekoč je bilo jezero. Izpostavila je, da je zbiranje folklornih pripovedi iz Poljanske doline in objavo le-teh v knjigi čutila kot prijetno obvezo do njenih rodnih krajev, saj je rojena v Žireh.

Dr. Marija Stanonik je predstavila tudi zbirko GLASOVI, ki je na njeno pobudo pričela izhajati leta 1988, in v kateri je bilo doslej v 37. knjigah objavljenih 12.210 folklornih pripovedi iz raznih slovenskih področij. Navzoče je nagovarjala, da naj zapisujejo domače pripovedi, ki jih starejši ljudje še poznajo, da ne bodo z njihovim odhodom odšle v pozabo.

Na koncu večera se je navzočim, ki so se še dolgo zadržali v prijetnem druženju, zahvalil domači župnik Miro Marinič.

Skupna želja vseh je bila, da bi se naše povezovanje in sodelovanje nadgrajevalo tudi v prihodnje.

Zapisal: Aleksander Igličar
Foto: Milena Igličar