Krajevna knjižnica Vrh Sv. Treh Kraljev v petek, 16. 4. 2010 ob 18. uri vabi na prireditev

SPOŠTUJMO, RAZISKUJMO NAŠO PRETEKLOST IN JO OHRANJAJMO ZA NAŠE POTOMCE.

Prireditev bo v podružnični osnovni šoli Vrh Svetih Treh Kraljev nad Žirmi.

Na prireditvi bo prof. dr. Marija STANONIK z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU predstavila knjigi NEKOČ JE BILO JEZERO, ki jo je izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka leta 2005, in LEDINSKA KRONIKA, ki je izšla pred kratkim.

Na večeru bo sodeloval tudi Alojzij Pavel Florjančič, ki bo predstavil naše društvo.

Knjigo NEKOČ JE BILO JEZERO, v kateri so zbrane folklorne pripovedke iz Poljanske doline in njenega pogorja, lahko naročite v spletni trgovini.

Prisrčno vabljeni!