V sredo, 23. 3. 2011 je bil redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka.

Člani so sprejeli vsa letna poročila za leto 2010, in sicer: poročilo predsednika, poročilo blagajnika, letne računovodske izkaze ter poročilo nadzornega odbora. Poročila so na ogled pri sklicu zbora članov, do katerega lahko dostopate  tukaj.

V nadaljevanju so bile izvedene volitve predsednika in članov izvršnega odbora za mandatno obdobje od 2011 do 2014.
Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen mag. Aleksander Igličar,
za člane izvršnega odbora so bili izvoljeni: mag. Matjaž Čepin, Mojca Ferle, Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, Jernej Antolin Oman, dr. Klement Podnar, Judita Šega, Jože mag. Štukl in Jernej Tavčar.

Člani so sprejeli tudi vsebinski in finačni načrt dela za leto 2011. Vsebina načrta je na ogled pri sklicu zbora članov, do katerega lahko dostopate tukaj.

Pred pričetkom zbora je mag. Tone Košir predstavil knjigo Življenje na Lučinskem skozi stoletja.