V sodelovanju z Gorenjskim muzejem iz Kranja smo v torek, 25. 1. 2011 v Miheličevi galeriji v Kašči pripravili Blaznikov večer, na katerem smo predstavili knjigo

POZDRAV Z GORENJSKE, zbirka razglednic Gorenjskega muzeja, ki jo je Gorenjski muzej izdal lani.

Navzoče je uvodoma nagovoril Vincencij Demšar, ki je v izvršnem odboru društva skrbnik Blaznikovih večerov.

Vsebino knjige je najprej predstavila njena urednica mag. Marjana Žibert, v nadaljevanju pa je Judita Šega podrobneje predstavila razglednice iz loškega območja, ki jih je tudi opisala v knjigi. Avtorica mag. Monika Rogelj je nato predstavila razglednice razvoja gorenjske industrije, avtorica Jelena Justin pa planinske in gorniške razglednice.