V ponedeljek, 16. 11. 2009 je bila 12. redna seja izvršnega odbora. Uvodoma so člani pregledali in potrdili zapisnik prejšnje seje, predsednik pa jih je tudi seznanil z nekaterimi dogodki, ki so se zgodili od zadnje seje.

V nadaljevanju so člani obravnavali predlog A. P. Florjančiča za izdajo  Doneskov in Vodnikov v letih 2010 in 2011. Člani so se strinjali, da v letu 2010 v okviru zbirke Doneski načrtujemo izdajo knjige, ki bo namenjena  uprizoritvi letošnjega škofjeloškega pasijona, in ponatis Zupančevega Kamnitega mosta. V letu 2011 v okviru Doneskov načrtujemo izdajo "pasijonskih doneskov", ki bodo osvetlili Pasijon Jurija Dalmatina iz leta 1576, v zbirki Vodniki pa Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov.

Sledila je razprava o možnih vsebinskih temah za Blaznikove večere v letu 2010, ki jih je pripravil V. Demšar. Nekaj Blaznikovih večerov je vezanih na izdajo knjig in Loških razgledov, na pobudo S. Beričiča bomo skupaj s Filatelističnim društvom pripravili večer ob 520. obletnici odkitja živega srebra v Idriji, pripravili pa bomo tudi večere o

- zgodovini in sedanjem stanju varovanja naravne in kulturne dediščine na Loškem
- geodetskih in upravno-občinskih osnovah za razne meje, ulice, hišne številke v bližnji preteklosit in danes
- zgodovini loške vojašnice

V nadaljevanju so člani obravnavali problematiko arhiviranja dokumentov Muzejskega društva in sklenili, da se pričnejo aktivnosti, da se Zgodovinskemu arhivu Škofja Loka izročijo dokumenti o deovanju društva do leta 2008 oziroma do nastopa mandata sedanjih organov društva. Zadnja predaja dokumentov je bila izvedena leta 1995.

Na koncu je blagajnik M. Čepin člane seznanil s finančno situacijo društva, ki je dobra in stabilna.